"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

NAGYBÖJT 1

Nagyböjt 1. vasárnapja

 A       1Mz 2,7-9; 3,1-7        Róm 5,12-19            Mt 4,1-11

 B       1Mz 9,8-15              1Pt 3,18-22            Mk 1,12-15

 C       5Mz 26,4-10             Róm 10,8-13            Lk 4,1-13

 OLVASMÁNY:ter_27-_mozaik.jpg

ter_31_satir.jpg

 

SZENTLECKE:rom_512_lolepes.jpg

rom_512_elso_betuk.jpg

EVANGÉLIUM:

lk_4113_mt_4_1-14.jpg

lk_4113_helyre_rakos.jpg

-----------------------------------------------------------------------------

mano.jpg Találd ki, hogy a MIAMANÓ az micsoda?

1. A MIAMANÓ egyszer van egy évben, de akkor 40 napig tart. Ezért így is nevezik: a szent 40 nap.
2. A MIAMANÓ egy nagyon szép ünneppel ér véget, a Húsvéttal.
3. A MIAMANÓ idején alkalmunk nyílik Jézus szenvedését átélnünk.
4. A MIAMANÓ-ban a felnőttek gyakran böjtölnek, vagyis sokkal fegyelmezettebbek az étkezésben.
5. Azok a gyerekek, akik szeretik Jézust, jócselekedeteikkel tudnak böjtölni.Read more: http://cevrajzosevangelium.hupont.hu/18/nagybojt-1#ixzz4a6crLdrB

 ------------------------------------------------------------------------ne_kisertsd.jpg

 szotagolo.jpg

 b_ev_nbojt1a.jpg

Ter 2,7-9;3,1-7a  OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Az ősszülők teremtése és bűnbeesése. Miután a föld termékennyé vált, az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé. Az Úristen kertet telepített Édenben, Keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amelyet az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az Isten, aki ismeri a jót és a rosszat.” Az asszony látta, hogy a fa (gyümölcse) élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát a gyümölcsből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket fűztek össze és kötényt csináltak maguknak. Ez az Isten igéje.

 

 23_a_nagybojt_1..jpg

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR Zsolt 50,3-4.5-6a.12-13.14 és 17 Válasz: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. Vö. 3a. vers. Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem, † mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem. Hívek: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. E: Gonoszságomat beismerem, * szüntelen előttem lebeg bűnöm. Egyedül csak ellened vétettem, * ami színed előtt gonosz, olyat tettem. H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem. Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem. H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem. Nyisd meg ajkamat, Uram, * és dicséretedet hirdeti szájam. H: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. 

Róm 5,12-19  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Ahol elárad a bűn, ott túlárad a kegyelem. Testvéreim! Egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek mint Ádám, aki az Eljövendő előképe. A kegyelem azonban nem úgy hat, mint a bűnbeesés. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. A kegyelem tehát másként hat, mint annak az egy embernek a bűne. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rótt ki büntetést, a kegyelem pedig sok bűnből vezet el a megigazulásra. Mert ha egynek bűnbeesése következtében, egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják! Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat. Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b – 2. tónus. †

Mt 4,1-11 EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus negyven napig böjtölt, és kísértést szenvedett. Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.” Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!” Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!” Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi.


megoldasok.jpg

7

6

5lk_4113_mt_4_1-14m.jpg

4

3

2

1

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 94
Tegnapi: 64
Heti: 158
Havi: 1 144
Össz.: 59 137

Látogatottság növelés
Oldal: NAGYBÖJT 1
"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - aevrajzosevangelium.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »