"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

MÁRCIUS 19 SZT JÓZSEF

az oldal képei innen élesebben letölthetők : 

https://photos.app.goo.gl/coFR4z93bFjdxsVY9

Ma Szent Józsefnek, a Szűzanya jegyesének és Jézus nevelő atyjának ünnepe van. Az Anyaszentegyház főpártfogóját is ünnepli Szent Józsefben. Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0319.html

OLVASMÁNYRA: 

2_sam_714_mozai.jpg

 2sam716.jpg

 2sam_127.jpg

EVANGÉLIUMRA:mit_almodik.jpg

eszperente_betlehem.jpg

  Liturgia:

2Sám 7,4-5a.12-44a.16 OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához: „Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Ha majd napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atyja leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad.” Ez az Isten igéje.29_a_marcius_19_szt_jozsef.jpg

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88,2-3.4-5.27 és 29 6. tónus. Válasz: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam, így szóltál: † „Irgalmam szilárdan áll mindörökké.” * Valóban, a te hűséged erős, miként a mennybolt. Hívek: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. E: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre. H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. E: így szólít engem: „Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.” „Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.” H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké.

Róm 4,13.16-18.22 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Testvéreim! Az az ígéret, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el. Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelemből legyen. így lett az ígéret minden utód számára biztos, nemcsak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik mindnyájuknak atyja ő Isten előtt, amint az írás mondja róla: „Sok nép atyjává rendeltelek.” Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nemlétezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, Isten ígérete szerint: „Nagy lesz a te nemzetséged.” Ez szolgált megigazulására. Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Boldogok, akik házadban élnek, Istenem! * Mindörökké dicsérnek téged. Zsolt 83,5 1 D2. tónus Nagyböjti időn kívül az elejéhez és a végéhez hozzáadandó: Alleluja. 1. szám.

Vagy: Mt 1,16.18-21.24a † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Ezek az evangélium igéi.

Vagy más evangélium: Lk 2,41-51a † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. Három nap múlva találták meg a templomban. A tanítómesterek között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, módfelett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Azután anyja így szólt hozzá: „Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk!” Jézus ezt felelte nekik: „Miért kerestetek? Nem tudtátok,hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ők azonban nem értették, hogy mit akar ezzel mondani. Akkor követte őket, lement velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Ezek az evangélium igéi. 

 megoldasok.jpg

 

 

6

52_sam_714_mozaim.jpg

4 DÁVID KIRÁLY

3 NÁTÁN

2mt_120jozsefm.jpg

1 BETLEHEM

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 125
Tegnapi: 64
Heti: 189
Havi: 1 175
Össz.: 59 168

Látogatottság növelés
Oldal: MÁRCIUS 19 SZT JÓZSEF
"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - aevrajzosevangelium.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »