"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

Ugyanebben a témában színes diarajzokat itt találsz:  http://labibbia.hupont.hu/25/punkosd#ixzz43oiYH700

Pünkösdvasárnap, ünnepi mise

 

 A,B,C   ApCsel 2,1-11          1Kor 12,3-7.12-13       Jn 20,19-23

AKTUALITÁS:

26

galamb_pontosszekoto.jpg

25

kakukktojas_szimbolum.jpg

24

bocs_ujsagbol_punkosdre.jpg

OLVASMÁNYRA:

23

punkosdi_kulonbseg.jpg

22

apcsel_21.jpg

21
punkosdre_arnykep.jpg

20189_apcsel_21.jpg

19......................................................................................... 

FELOVASÓK FIGYELEM!

Ez az EGYHÁZIév egyik legnehezebb olvasmánya. Mire megfejted ezt a rejtvényt biztos nem fog megbicsaklani a nyelved amikor ezt felolvasod! 

A lenti négyzethálóból húzd ki az alatta található idézet vastagon kiemelt szavait! A megmaradt betűket összeolvasva megtudhatod, hogy hol lakik a Szentlélek!

szokereso_punkosdd.jpg.18...............................................................................................

 

SZENTLECKÉRE:

gal_516-25_pontossz.jpg

17

hany_ajandek_matek.jpg

16

gal_522_joember.jpg

15

gal_516_vonalzos.jpg

14

 

gal_516-25.jpg

 

---------------------A test cselekedetei:____________

13

keprejtv_balvimads.png

 

babonasag.jpg

12

 

gyilkossag.jpg

11irigyseg.jpg

10kicsapongas.jpg

 9

1kor123_szokukac.jpg

--------------Lélek gyümölcsei-----------------

8

lelkigyumolcs_bek.png turelem.jpg

7

szeretet.jpg

6

orom.jpg

5bksseg.jpg 

EVANGÉLIUMRA:

4

jn_2019_igy_koszon_jezus.jpg

 3

jn_167_vigasztalo.jpg

 

2----------------------------------------------

igazsaglelke_jn_16.12.jpg 

1---------------------------------------------------------------------------- 

 

jn_1612-15vegso_igazsag.jpg

 

51_punkosdvigilia.jpg

 LITURGIA:

ApCsel 2,1-11 OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!” Ez az Isten igéje.

FEJTÖRŐKET ITT KERESD! :
 http://rajzosevangelium.hupont.hu/26/punkosd-vasarnap#ixzz4EwJ7jGzA

39punkosdvasarnap.jpg

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103,1ab és 24ac.29bc-30.31 és 34 8 G. tónus. Válasz: Áraszd ránk Lelkedet. Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers. Vagy: Alleluja. 8. szám. Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem. Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet. Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja. E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és a porba térnek. Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod. H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja. E: Dicsőség legyen az Úrnak örökkön-örökké, * örül az Úr minden művének. Legyen előtte kedves az énekem, * gyönyörűségemet őbenne találom. H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.

 

1Kor 12,3b-7.12-13 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: ”Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el. Ez az Isten igéje.

 

Vagy: Gal 5,16-25 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből Testvéreim! Kérlek benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Ez az Isten igéje.

 

SZEKVENCIA Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át! Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy! Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet! Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg! Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet! Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket! (SzVU! 97)

 

ALLELUJA Alleluja. 8. szám. Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! – 8 G. tónus. Alleluja. Jn 20,19-23 †

 

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” Ezek az evangélium igéi.

 

Vagy: Jn 15,26-27;16,12-15 † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.

megoldasok.jpg

 26galamb_megoldas.png

25 BÁRÁNY 

24   PÜNKÖSD

23apcsel_21_punkosdi_13_kulonbseg_megoldas.jpg

22 apcsel_21m.jpg

21apcsel_21_punkosdre_arnykepm.jpg

20 189_apcsel_21m.jpg

19apcsel_21_es_1kor_316m.jpg

18langokban_szamokm.jpg

17gal_516-25_pontosszm.jpg

16 gal_522_joemberm.jpg

15 gal_516_vonalzosm.jpg

14 gyumolmmm.jpg

13 BÁLVÁNYIMÁDÁS, BABONASÁG

12 GYILKOSSÁG,

11 IRIGYSÉG

10  KICSAPONGÁS

1kor123_sz-kukacm.jpg

lelki_gyumm.jpg

7 SZERETET

6 ÖRÖM

5 BÉKESSÉG

jn_2019_igy_koszon_jezusm.jpg

3jn_167_vigasztalom.jpg

2 IGAZSÁG LELKE

1 SZENTLÉLEK

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 64
Heti: 146
Havi: 1 132
Össz.: 59 125

Látogatottság növelés
Oldal: PÜNKÖSD
"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - aevrajzosevangelium.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »