"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

Péter és Pál apostolok

 Szent Péter 64-ben szenvedett vértanúságot fejjel lefelé Keresztre feszítve. Sírja a róla elnevezett vatikáni bazilika főoltára alatt van. Szent Pált 67-ben karddal lefejezték. Teste a római falakon kívüli Szent Pál-bazilikában nyugszik. 

 SZENTLECKE:

betumozaik_2_tim_46.jpg

palyam_vegigfutotam.jpg

 

  VIGÍLIA MISE:

Olv.: ApCsel 3,1-10 – Gal 1,11-20 – Jn 21,15-19

63_peter_es_pal_vigilia.jpg

LITURGIA AZ ÜNNEP NAPON: 

ApCsel 12,1-11 OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztényüldözés, Heródes király elfogatta az Egyház néhány vezetőjét, hogy ártson nekik. János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogatja. A kovásztalan kenyér ünnepét ülték. Elfogatta, börtönbe záratta és rábízta négy, egyenként négy katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti, Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az Egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akarta őt vezettetni, Péter két katona között aludt, kettős lánccal megbilincselve. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az Úr angyala, és a helyiséget fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette: „Kelj fel, gyorsan!” Erre a láncok lehulltak a kezéről. Azután az angyal így folytatta: „Csatold fel övedet, és vedd fel saruidat!” Amikor megtette, az angyal ezt mondta: „Vedd magadra köpenyedet, és kövess!” Péter elindult és követte, de nem tudta, hogy valóság-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, hogy látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is, aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Amikor Péter föleszmélt, így szólt: „Most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes király kezéből és mindabból, amiben a zsidó nép reménykedett.” Ez az Isten igéje.

64_peter_es_pal_apostolok.jpg

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33,2-3.4-5.6-7.8-9 4 g. tónus. Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! 9a. vers. Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek. Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből. H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította. H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! E:Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt. ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik. H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! 2Tim 4,6-8.17-18

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből Kedves Fiam! Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Űr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Mellém állt ugyanis az Úr és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. így megmenekültem az oroszlán torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen. Ez az Isten igéje.

ALLELUJA Alleluja. 7. szám. Te Péter vagy, és e sziklára építem Egyházam, * s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 16,18 7 b. tónus. Alleluja

Mt 16,13-19 † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának" Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.” Ezek az evangélium igéi.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 117
Tegnapi: 64
Heti: 181
Havi: 1 167
Össz.: 59 160

Látogatottság növelés
Oldal: PÉTER-PÁL
"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - aevrajzosevangelium.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »