"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

SZÍNES DIAKÉPEK JÉZUS FELTÁMADÁSÁRÓL: 

 http://labibbia.hupont.hu/24/feltamadas#ixzz43hbSz3Ci

HÚSVÉT VASÁRNAP

 

INNEN ÉLESEBBEN LETÖLTHETŐK A KÉPEK:

https://photos.app.goo.gl/EuirYpeNRipLJJ5b7

 A,B,C   ApCsel 10,34.37-43      Kol 3,1-4 vagy         Jn 20,1-9

                                      1Kor 5,6-8

AKTUÁLIS:

23unnepnev.jpg 

MÁSKÉPPEN AKTUÁLIS-----------

22

A feltámadás szemléltetése a természetben.------------------------hernyolepke.jpg

 

21

tojas_osszekoto.png

 20

elrontott_naptar.jpg

 19

elrontott_naptar_2016.jpg

2016-BAN ÍGY KÖVETKEZTEK EGYMÁS UTÁN AZ ÜNNEPNAPOK:

"Ilyen klasszul van ez nálunk fölépítve!":
1.Gábriel arkangyal köszönti a Szűzanyát      márc.24.
2.A Szentlélek beborítja árnyékával (Gyüm.olt.bold.Assz.)   márc.25.
3.Velünk az Isten - Emánuel                     márc.26.
4. Új Hajnal virrad az emberiségre             márc.27."

OLVASMÁNYRA:

18

apcsel1043_skandi.jpg

17

apcsel_227.jpg

 

ZSOLTÁR:

16zsolt_11822_sz-kukac.jpg

 

SZENTLECKÉRE:-

15husveti_kodfejto.jpg

 14

SZEKVENCIA:betukivonas_szekvencia.jpg

 

EVANGÉLIUMRA:

13nincs_itt_feltamadt.jpg

 

12

jn_2011-18.jpg

11

HÚSVÉT VASÁRNAP HAJNALBAN:

A föld megrendült, az őrök elfutottak, Mária Magdolna boldogan öleli át a feltámadt Jézus lábát. Péter apostol siratja a bűnét, János vizet ad Szűz Máriának. A többi apostol beszélget, alszik, imádkozik. Emmausz felé elindult a két tanítvány. A főpapok elégedetten koccintanak… Nézd meg jól a képet! Mi nem illik bele ebbe a történetbe? Karikázd be a furcsa rajzokat! Hányat találtál?

husvetvasarnap_hajnal3.jpg

 10

nagypentektol_husvet_hajnalig.png 

 9

feltamadt_jezus_varazskep.jpg

 8

jzus_feltimadt_pontsszekts.jpg

 

7  --------------------------------------------------------------------------keprejtveny.jpg

 6

jn_203.jpg

 5

jn_20_eletvezerhosszan.jpg

 4

 feltamadas_szinezo.jpg

3a_ko_szokereso.jpg

 

 2

jn_1125_mozaik.jpg

 1

zsolt_1171-2.16ab-17.22-23.jpg

 LITURGIA:

 ApCsel 10,34a.37-43 OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát.” Ez az Isten igéje.31_husvetvasarnap.jpg

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117,1-2.16ab-17.22-23 6. tónus. Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Vö. 24. vers. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám. Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. Hívek: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem. Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit. H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé. Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben. H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Kol 3,1-4 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje.

Vagy tetszés szerint: 1Kor 5,6b-8 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Testvéreim! Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták! Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével! Ez az Isten igéje.

SZEKVENCIA A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! Krisztus, ártatlan Bárány: vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll: élet Ura a sírból felkél, és győztesen él. Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon! „Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalmát, angyalok jelenését, Urunk halotti leplét. Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy előttetek.” Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk. Győztes Király, könyörülj meg rajtunk! Vagy: Húsvét tiszta áldozatát a hívek áldva áldják. Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját. Élet itt a halállal megvitt csodacsatával, a holt Életvezér ma Úr és él! Mária, szentasszony, mondd, mit láttál utadon? „Az élő Krisztusnak sírját, s a Fölkeltnek láttam glóriáját. Angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat. Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.” Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas. Ó győztes Királyunk, légy irgalmas? (Éneklő Egyház, 547.)

ALLELUJA Alleluja. 2. szám. Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. 1Kor 5,7b-8a – 2. tónus. Alleluja. 

Jn 20,1-9 † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi.

 megoldasok.jpg

 

23

unnepnevm.jpg 

22  pillangó

21 csibe

20-19  Nincs Nagyvasárnap, csak Húsvét

18apcsel_10skandim.jpg

17apcsel_227m.jpg

16zsolt_11822m.jpg

15  KŐ, SÍRBOLT, PÉTER, JÁNOS, GYOLCSLEPEL

14

Betűkivonás 4   szekvencia

k a p á l á s   l a k á s   p á
                               
m i r h á b a   i m á b a   r h
                               
t a k a r á s   t á s k a   a r
                               
c s a r n o k   s o n k a   c r
                               
k a r i m á s   i r k á m   a s
                               
s z á m i t ó   t i m s ó   z á
                               
s z e l l e m   e s z e m   l lRead more: http://biblikusrejtvenyek.hupont.hu/74/janos-192018#ixzz59HW7RcSU

13jn_2019-31_asszonyokm.jpg

12asszony_es_a_feltamadottm.jpg

11husvethajnali_furcxsasagokkm.jpg

10nagypentektol_husvet_hajnaligm.jpg

9jn_201_feltamadt_jezus_varazskepmm.jpg

8jzus_feltimadt_pontsszektsm.jpg

7 FEL TÁ MAD ÁS

6jn_203kulonbsm.jpg

5jn_20_eletvezerm.jpg

4feltimadis_sznezm.jpg

3elni_fog_om.jpg

2jn_1125_mozaikm.jpg

1 HÁRMAS KŐ ILLIK A SZEGLETBE. 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 129
Tegnapi: 64
Heti: 193
Havi: 1 179
Össz.: 59 172

Látogatottság növelés
Oldal: HÚSVÉTVASÁRNAP
"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - aevrajzosevangelium.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »