"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

URUNK MENNYBEMENE­TE­LE

Színes diaképeket ebben a témában itt találhatsz:

 http://labibbia.hupont.hu/24/feltamadas#ixzz43og4B6T2

URUNK MENNYBEMENE­TE­LE

Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe

  A,B,C   ApCsel 1,1-11          Ef 1,17-23         A év: Mt 28,16-20

                                                         B év: Mk 16,15-20

                                                        C év: Lk 24,46-53

 OLVASMÁNYRA:

jezus_mennybemegy_pontkoto.jpgmennybemenetel_kulonbseg_kereses.jpg

betaniaban_kakukktojas.jpg

 

------------------------------------------

 

helysegnev_parosito.jpg

 

 -----------------------------------------------------------------

 

 beturejtveny_leveliro.jpg

-------------------------------------------------------------

 

angyali_szavak_eevel.jpg

 -----------------------------------------------------------------

keplabir_apcsel111.jpg-------------------------------------------------------------------------szokukac_apcsel111.jpg.............................................................................................apcsel_111mit_alltok.jpg........................................................................................apcssel15_loug.jpg

 

ZSOLTÁROK:zsolt_466_harsona_jpg.jpg
SZENTLECKÉRE:ef_120_atya_jobbja.jpg

 

EVANGÉLIUMRA:

mt_2819a._tanitvany.jpgmt_2816_tanitvanyomma.jpg

zarka_menny_meghnelkul.jpg

----------------------------------------zarka_menny_meghatarozassal.jpg

  ----------------------------------------------------------------------------

jelek_kisernek_betufuzes.jpg

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 focimeccs a rejtvénypályán: 

Remek és a Kolosszális csapat csap össze

A játék menete: - Középkezdés az „A” betűről, a ceruzád hegye a labda. - A meghatározásokra adott válasz a labda útja. - Az utolsó betű a következő szó első betűje. - Gól akkor van, ha egy szó valamelyik kapuban végződik. - Gól után és félidő után mindig középről folytatódik a játék. - Egy betűn, vagy szón oda-vissza gurulhat a labda fel, le átlósan is. - Ha elfogytak a meghatározások, a labdával nem érintett betűket összeolvasva az alábbi idézet hiányzó szavát megkapod.

 „Menjetek el az egész világra, és…………….. az evangéliumot minden teremtménynek!” Mk 16,15-20

 roroszin.jpg

MEGHATÁROZÁSOK:

 

első félidő

Jobban szereti az apját./ Ügyetlen / Női név /LIZ/  ZP / A nyáj őrzője/ Szívből kiinduló ér/ Rajt középen!/ Férfi név, apostol név is/ Cementtel készítik/ …imája. A Szentlélek egyik adománya/ Bank közepe!/ Erőlködik / Légnemű víz/ …zúgása hallatszott Pünkösdkor/ Hiba a harisnyán/ Hétfő után következik/ Pa..dö énekegyüttes/ Hirtelen támadt gondolat/ Fogadási ellenérték/ Kert/ Egyik szülő becézve/ Akkumulátor röviden/ ezen járunk/ Hideg évszak/ Jégbe vágjuk horgászás céljából/ Vele megy/ Névelő / Télapó táskája / Kráter végtelenül!/ Eszme / Hibázik/ Testrész/ Ám/  Ujjongó kiáltás Áprily Lajos verséből/ Enni való / Váltságdíj / Púpos állat  SZÜNET

 második félidő

Laza közepe!/ Zsupsz eleje!/ Sugárzó elem / Asszonynevek végén szócska/ Hibátlan/ Főapostol/ Középen szapul! / Elköszön a baba/ Földet forgat/ Beszél / Ady Endre szerelme/ Kamu közepe!/ Szántóvető hinti/ Géza becézve/ UZS/ Pünkösdkor árad ki/ Anyu férje/ Ugyanaz./ A párom apja/ Csutakol páros betűi/ Folyadék/ Egyszerű gép/KH/ Mély érzésű köszönet/  Jézus mellett 12-en voltak/ Tölthető elem jelzése/ Fél azúr!/ Kenyérre kenjük/ Üres rom!/ Szorgalmas rovar/ Tiszteletlen megszólítás/ Keserű csoki/ Magad/ Kiejtett betű/ Széf szélei! /…ruhás férfiak a mennybemenetelkor. / Lapát széle nélkül!/ Legnagyobb lap a magyar kártyában/ Kettős betű/ Habos ital viccesen/ Haza közepe!/ Teherautó márka/ Páratlanul lázas  SZÓL A SÍP VÉGE A MECCSNEK

Mi lett az eredmény?

 LITURGIA:

ApCsel 1,1-11 OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: ,János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?” Ő azt felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.” Ez az Isten igéje.

 

38urunk_mennybemenetele.jpg

 VÁLASZOS ZSOLTÁR 46,2-3.6-7.8-9 5. tónus. Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 6. vers. Vagy: Alleluja. 5. szám. Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval. Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön. Hívek: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.Vagy: Alleluja. E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek! H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Vagy: Alleluja. E: Mivel Isten az egész föld királya, * bölcsességgel neki éneket zengjetek. Isten országol a nemzetek fölött, * szent trónusán ül az Isten. H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Vagy: Alleluja.

 

Ef 1,17-23 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt? Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje.

 

Vagy: Ef 4,1-13 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből Testvéreim! Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült kegyelemben. Ezért mondja az Írás: Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s osztott az embereknek ajándékokat. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállt a lenti földi tájakra? Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten Fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljes életkorának mértékére. Ez az Isten igéje.

 

ALLELUJA Alleluja. 5. szám. Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28, 19a. 20b – 5. tónus. Alleluja.

 

Mt 28,16-20 A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 46
Tegnapi: 43
Heti: 46
Havi: 1 165
Össz.: 61 653

Látogatottság növelés
Oldal: URUNK MENNYBEMENETELE
"A"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - aevrajzosevangelium.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: krisztus kiraly vers - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »